Over Helios

De vereniging

Helios is de studievereniging neerlandistiek aan de Universiteit van Amsterdam. Wij zijn er voor alle studenten Nederlandse Taal & Cultuur en Taal & Communicatie.

Word lid!

Een lidmaatschap bij Helios is volledig vrijblijvend. We zijn een studievereniging, geen studentenvereniging. Wij hebben geen ontgroening en geen enkele activiteit is verplicht. Iedereen is uiteraard altijd meer dan welkom! Voor een luttele 35 euro ben je lid gedurende je hele studietijd. Stuur een mail naar helios-fgw@uva.nl, met je naam, studie en jaar, studentnummer en adresgegevens. Na overboeking van het bedrag op rekeningnummer IBAN NL37 INGB 0000 0 339 83 t.n.v. Studievereniging Helios te Amsterdam ben je officieel een Helioot!

Wat zijn de voordelen? Naast de mogelijkheid om deel te nemen aan alle Heliosevenementen krijg je een korting van maar liefst 10% op je studieboeken. Dit geldt voor alle eerste- en tweedejaars. Bestel je boeken via boekhandel Athenaeum, www.athenaeum-sv.mijnboekhandelaar.com. Voor nieuwe leden: je kan tijdens het bestellen van je boeken direct lid worden van Helios. Volg de stappen op de website van Athenaeum.

Geschiedenis

Een beknopte geschiedenis van de vereniging:

Op 15 december 1918 werd Helios opgericht. Hiermee zijn wij een van de oudste studieverenigingen van Nederland. Helios is een afkorting van Historie En Letteren Is Onze Studie. Dit komt omdat de studie geschiedenis vroeger ook onder Helios viel. Op 21 oktober 1929 richtten de geschiedkundigen een eigen studievereniging op: Kleio. De Tweede Wereldoorlog was van grote invloed op het studentenleven. Verenigingen werden verboden en ook Helios verdween, maar niet voor lang. Na de oorlog werd nieuw leven in de studievereniging geblazen. De afkorting uit 1918 werd veranderd in een nieuwe: Heerlijk En Lieftallig Is Onze Samenleving. De naam Helios veranderde vaak. In de jaren ’90 werd Homo-Erotische Liefde Is Ons Streven de nieuwe naam. Niet lang daarna verzonnen enkelen: Homoseksualiteit En Lijfstraffen Is Ons Streven. Verleden jaar werd de afkorting “Het Enige Lichtpuntje In Onze Studietijd” en dit jaar hebben we besloten dat het tijd is om het acroniem om te draaien, met als resultaat ‘SOILEH’: Studeren Onder Invloed, Leuk En Hilarisch.

Los van deze geschiedenis van afkortingen kan Helios tegenwoordig beter een begrip worden genoemd. In de Dikke van Dale wordt Helios vernoemd onder het lemma “studievereniging”. Helios is al 98 jaar de plek waar alle studenten neerlandistiek samenkomen en genieten van de studie en het studentenleven. Daar zijn wij trots op.

Beleidsplan

Het bestuur heeft voor het studiejaar 2016/2017 wederom een beleidsplan opgesteld. Benieuwd? Je kunt het hier downloaden!

Huishoudelijk reglement

Naast het beleidsplan is er een huishoudelijk reglement opgesteld dat na goedkeuring vanaf de ALV (22-09) van kracht is. Benieuwd? Je kunt het hier bekijken.